Insignum Sprzedaż Hurtowa

INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wspomaga zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową zarówno w pojedynczej hurtowni, jak i sieci punktów sprzedaży. Swoją uniwersalność zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiedniej konstrukcji nastawionej na skalowalność i ergonomię. 

 

Obsługa sieci hurtowni (firm wielooddziałowych) może odbywać się zarówno z wykorzystaniem lokalnych serwerów (w oddziałach), jak i pracy na wspólnym serwerze (w centrali firmy).  W każdym z przypadków oferujemy szereg specjalnych narzędzi wspomagających taką pracę.
 
Oprócz standardowych funkcjonalności obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Insignum Sprzedaż Hurtowa zapewnia:

Prowadzenie różnorodnej polityki cenowej umożliwiającej korzystanie m.in. z:

• narzędzi „pilnujących” poziomu ogólnej marży na transakcjach
• cenników indywidualnych kontrahentów (np. obsługa umów poprzetargowych)
• upustów procentowych przypisanych kontrahentom do poszczególnych grup towarowych
• wielu cenników z możliwością stosowania cen minimalnych i maksymalnych
• cenników indywidualnych kontrahentów (np. obsługa umów poprzetargowych)

Zarządzanie kredytami kupieckimi i płatnościami kontrahentów:

• analizy rozliczeń z kontrahentami
• pełna obsługa płatności, zarówno w Insignum Sprzedaż Hurtowa, jak i we współpracy z modułem Insignum Finanse i Księgowość)
• limity kredytowe (kredyt kupiecki) z możliwością ewidencji dokumentów związanych z przydzielaniem limitów

Zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych (PH):

• analizy płatności kontrahentów według PH
• wspomaganie wyliczeń premii dla PH
• analizy sprzedaży według PH
• przypisywanie PH do klientów i w dokumentach

Rozbudowany moduł analiz:

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• stany i obroty magazynowe – „wyłapywanie” pozycji o słabej rotacji
• analizy sprzedaży: wg asortymentu, kontrahentów, PH, analizy łączone
• grupowanie (kategoryzowanie) towarów i kontrahentów z pomocą drzew klasyfikacji

Moduł wspomagający zamówienia do dostawców:

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• wyliczanie przez system jakie ilości towarów powinny być zamówione
• przyjęcia tworzone na podstawie zamówień
• tworzenie i ewidencja zamówień
• Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe.

Elektroniczna wymiana dokumentów :

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• współpraca z modułem INSIGNUM eDOKUMENTY – tworzenie i zapisywanie elektronicznych wersji faktur
• import dostaw z plików XML
• wysyłanie do klientów dokumentów jako pliki XML lub TXT

Wspomaganie inwentaryzacji :

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• wspomaganie spisu mobilnymi kolektorkami danych
• import arkuszy spisowych z plików
• możliwość bezpiecznego wpisywania arkuszy na wielu stanowiskach jednocześnie
• kompensaty wartościowe i ilościowo wartościowe w rozliczaniu inwentaryzacji 

Moduły wspomagające:

  

  

 

 

 

 

                                   

                                       Sprawdź także:                                                                                                                         Pobierz ulotkę: 

                                                                                                                                                

 

     

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl